Adwokat Bielsk Podlaski

Działająca w Bielsku Podlaskim Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Sakowicza obsługuje miejscowych klientów indywidualnych i przedsiębiorców oraz osoby, które mieszkają lub prowadzą działalność m.in. w Hajnówce czy Siemiatyczach. Zgłaszać się do niej mogą także zainteresowani z całej Polski. Prowadzący ją adwokat świadczy profesjonalną pomoc zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki adwokackiej w zakresie prawa:

  • rodzinnego – konsultacje, postępowania m.in. o separację, rozwód, podział majątku, alimenty, władzę rodzicielską,
  • cywilnego – porady, przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych, wsparcie w zakresie ugodowego rozwiązywania sporów, kwestie spadkowe itp.,
  • pracy i ubezpieczeń społecznych – wsparcie w rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracodawcami a pracownikami, kwestie związane z umowami o pracę, odszkodowaniami z tytułu wypadków przy pracy i innych, mobbingiem, odwołaniem od orzeczeń ZUS itp.,
  • karnego i wykonawczego – reprezentacja podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, oskarżonego – w sądowym, a pokrzywdzonego na etapie przedsądowym i na wokandzie,
  • gospodarczego i handlowego – stała obsługa (przygotowywanie opinii prawnych, porady, wsparcie w bieżącej działalności), rejestracja, przekształcanie, likwidacja i upadłość spółek, pomoc prawna przy konfliktach między wspólnikami,
  • administracyjnego – udzielanie porad, reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami wszystkich instancji, opracowywanie skarg i odwołań od decyzji administracyjnych.

Adwokaci powinni indywidualnie podchodzić do każdego klienta. W taki sposób świadczy usług kancelaria w Bielsku Podlaskim, a dzięki konkretnym specjalizacjom, radca prawny jest w stanie w rzetelny sposób zająć się konkretną sprawą i zaproponować możliwe rozwiązania.

Działanie prawnika zawsze w interesie klienta

Najważniejszym celem działania jest zawsze ochrona interesów klienta. Dlatego prawnik w pełni angażuje się w każdą sprawę oraz dokładnie analizuje problem, w jakim mocodawca potrzebuje pomocy. Kompleksowe wsparcie opiera się na wielokierunkowym spojrzeniu oraz profesjonalnym podejściu, bez emocji, jakie często towarzyszą osobom, których dotyczy dana kwestia. Racjonalne stanowisko obejmuje ocenę ryzyka prawnego w sprawach prywatnych, ale i biznesowych. Adwokaci są w stanie przewidzieć długoterminowe skutki podejmowanych decyzji czy działań i informują o tym swoich mocodawców. W związku z tym podczas świadczenia porad ze strony radcy prawnego klient może liczyć na pełne i rzetelne informacje.

Wszystkie dane powierzane przez klienta objęte są tajemnicą adwokacką. Udzielana pomoc prawna dotyczy zarówno rozwiązywania bieżących problemów, czy sporów, jak i przejmowania spraw na różnych etapach – przedsądowym i sądowym.

Zanim mocodawca zdecyduje się na wszczęcie postępowania, warto zaplanować działania przygotowawcze, w czym specjalizuje się adwokat. Jego wiedza oraz bogate doświadczenie pozwalają uniknąć pochopnych, często podejmowanych pod wpływem emocji decyzji.

Działanie radcy prawnego ukierunkowane jest na realizację celu, jaki zakłada sobie klient, możliwego prawnie. Z kolei kwestia rozliczenia jest zawsze ustalana indywidualnie z prawnikiem.

Więcej na temat specjalizacji kancelarii adwokackiej z Bielska Podlaskiego, obsługującej również klientów z Hajnówki czy  Siemiatycz , można uzyskać, kontaktując się z nią telefonicznie, mailowo lub osobiście.

ZAKRES USŁUG

Pełne wsparcie oparte na wiedzy i doświadczeniu

Contact us

Masz pytania napisz do nas

ul. Kazimierzowska 3 lok. 3/1
17-100 Bielsk Podlaski
Blog

Z naszego
bloga

Strona Główna

Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Sakowicz

Follow Us