Prawo Rodzinne Hajnówka

Rozwody Hajnówka – czym jest rozwód?

Formalne rozwiązanie związku małżeńskiego często budzi wiele trudnych emocji, podobnie jak kwestie alimentów czy podziału majątku. Zanim jednak sąd orzeknie rozwód, bada, czy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że nie współżyją fizycznie, nie darzą się uczuciem oraz nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga również, kto ponosi winę za tę sytuację – jedna ze stron w całości lub obie. Może też orzec, że żadna nie jest za nią odpowiedzialna.

Rozwody w Hajnówce to przykładowe sprawy, jakich podejmuje się Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Sakowicza, realizując usługi dla mieszkańców województwa podlaskiego. Klientom udzielane są porady, pomoc prawna w przygotowaniu pozwu, jego złożeniu, jak również zebraniu materiałów dowodowych i reprezentacja w czasie procesu sądowego.

Alimenty Hajnówka – pomoc adwokata w Hajnówce

W wyroku dotyczącym rozwodu sąd orzeka również o obowiązku płacenia alimentów. Małżonek może płacić to świadczenie m.in. na byłego partnera, jak i na dzieci. W przypadku najmłodszych najważniejsze dla sprawy są potrzeby małoletnich oraz możliwości zarobkowe rodzica, który będzie uiszczał zobowiązanie. Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie obu tych kwestii.

Dla klientów którzy starają się o alimenty, to nasi Adwokaci w Hajnówce służą wsparciem w zakresie m.in. ich uzyskania, podwyższenia, obniżenia czy zawieszenia

Podziały majątku – jego istota

W wyniku rozwodu kolejną kwestią do uregulowania pozostaje podział majątku wspólnego stron. Powstaje on w momencie zawarcia związku małżeńskiego i w każdej chwili jego zakres można zmienić za pomocą stosownej umowy. Jeśli obie strony złożą zgodny wniosek, postanowienie w tej sprawie może zapaść już w wyroku dotyczącym formalnego rozwiązania małżeństwa. Zazwyczaj jednak jest to temat sporny pomiędzy rozstającymi się małżonkami, przez co dochodzi do ponownego spotkania stron w celu ustalenia części majątkowych. Podziały majątku w Hajnówce to zagadnienia, jakimi zajmuje się Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Sakowicza.

Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Sakowicz

Follow Us