Prawo karne i wykonawcze

Prawo karne i wykonawcze

Prawo karne to ogół przepisów prawnych, które regulują problem odpowiedzialności karnej ludzi za popełnienie czynów karalnych. Źródłami prawa karnego są Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy oraz Kodeks postępowania karnego. Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne we wskazanej dziedzinie prawa w następującym zakresie:

  • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
  • obrona oskarżonych na każdym etapie postępowania sądowego,
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym (odroczenie kary, przerwa w karze, odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny),
  • przygotowanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • obrona obwinionego w postępowaniu wykroczeniowym,
  • obrona oskarżonego w postępowaniu karnoskarbowym.

  • 607 556 767
  • biuro@adwokatsakowicz.pl
  • 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 3 lok. 3/1

Follow Us