Prawo karne i wykonawcze

Prawo karne i wykonawcze - Bielsk Podlaski

Jednymi ze specjalizacji Kancelarii Adwokackiej adwokata Marcina Sakowicza w Bielsku Podlaskim są prawo karne i wykonawcze. Pomoc prawna świadczona jest przez prawnika na każdym etapie postępowania – zarówno toczącego się przed policją i prokuraturą, jak i przed sądami wszystkich instancji. Oferuje on także wsparcie jeszcze przed wszczęciem oficjalnej sprawy. Ponadto może reprezentować interesy zarówno podejrzanego, oskarżonego, jak i pokrzywdzonego.

Zasady wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia reguluje kodeks karny wykonawczy. Ten polski akt normatywny dotyczy także przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

Jakich spraw dotyczy prawo karne?

Specjalizujący się w nim adwokat przyjmuje następujące sprawy karne:

 • o zbrodnie i występki – np. rozboje, jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, posiadanie i handel narkotykami, udział w zorganizowanych grupach przestępczych,
 • gospodarcze – oszustwa sportowe lub kredytowe, fałszowanie znaków towarowych,
 • skarbowe – wyłudzenia podatkowe, przestępstwa celne, organizacja gier hazardowych, naruszenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, czyny zabronione związane z podatkiem akcyzowym,
 • w postępowaniu wykonawczym – np. odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w jej odbywaniu lub wykonywanie wyroku w systemie dozoru elektronicznego (tzw. kara z obrączką),
 • wykroczeniowe – m.in. kolizje drogowe, drobne kradzieże.

Jest to bardzo szeroka kategoria i wymaga znajomości przepisów m.in. wspomnianego już kodeksu.

Rola adwokata w sprawach karnych

Profesjonalna pomoc prawna ze strony adwokata ma kluczowe znaczenie już w postępowaniu przygotowawczym, podczas którego śledczy zbierają dowody, wykorzystywane później w sądzie. Jego rola jest ściśle podporządkowana linii obrony przyjętej wspólnie z oskarżonym. Oprócz tego ma nierzadko czysto ludzki wymiar – wsparcie niesione jest nie tylko zatrzymanemu, ale i jego bliskim. Bez względu jednak na wagę sprawy, prawnik podchodzi do każdego zlecenia z pełnym profesjonalizmem i rzetelnością. Pomoc adwokata obejmuje m.in.:

 • przygotowywanie pism procesowych,
 • sporządzenie środków odwoławczych oraz sprzeciwu od wyroku zaocznego lub nakazowego,
 • reprezentowanie w sprawach karnych o wydanie wyroku łącznego,
 • udział w postępowaniu sądowym jako obrońca oskarżonego lub podejrzanego bądź pełnomocnik pokrzywdzonego oraz we wszystkich czynnościach procesowych,
 • przygotowywanie subsydiarnego lub prywatnego aktu oskarżenia.

Jako doświadczony specjalista, który uczestniczył w wielu postępowaniach regulowanych prawem czy kodeksem karnym wykonawczym może efektywnie działać od momentu udzielenia mu pełnomocnictwa.

Jak działa prawo karne wykonawcze?

Przepisy regulowane kodeksem karnym wykonawczym stosuje się do wykonywania orzeczeń, które zapadły w postępowaniach: karnych, o wykroczenia lub przestępstwa skarbowe (jeśli przepisy nie stanowią inaczej), o wykroczenia oraz w przypadku orzeczeń o karach porządkowych i specjalnych środkach przymusu. Do ostatnich należy w szczególności: kara pozbawienia wolności, aresztowanie i zatrzymanie.

Po zakończonym prawomocnym wyrokiem procesie sądowym kancelaria podejmuje się także postępowań wykonawczych. Usługi prawne dotyczą spraw m.in. o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie przerwy w jej odbywaniu lub przedterminowego zwolnienia z jej wykonania.

Kancelaria Adwokacka Marcin Sakowicz obsługuje klientów na terenie:

 • Bielska Podlaskiego
 • Hajnówki
 • Siemiatycz

Zapraszamy!

tel: 607 556 767

mail: biuro@adwokatsakowicz.pl

Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Sakowicz

Follow Us