Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne jest to gałąź prawa, która obejmuje zespół norm regulujących funkcjonowanie i organizację organów administracji publicznej, stosunki między tymi organami a obywatelami. Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie:

  • udzielania porad prawnych
  • reprezentacji przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • reprezentacji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • przygotowywania zażaleń
  • przygotowywania skarg i odwołań od decyzji administracyjnych
  • spraw dotyczących statusu cudzoziemców w Polsce
Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Sakowicz

Follow Us