Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych -

Bielsk Podlaski

Sprawy pracownicze oraz dotyczące ubezpieczeń społecznych to przykładowe kwestie, w jakich specjalizuje się Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Sakowicza. Od lat doradza on swoim klientom i reprezentuje zarówno pracowników, jak i właścicieli firm. Zebrane doświadczenie przydaje się m.in. w kontaktach i negocjacjach prawnych na linii pracodawca-związki zawodowe. Kompleksowa obsługa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zapewniana jest osobom prywatnym czy firmom działającym w Bielsku Podlaskim oraz jego okolicach i dotyczy m.in. zawierania umów, odszkodowań oraz wielu innych kwestii.

Prawo pracy - odszkodowania i inne aspekty zatrudnienia

Obsługa kancelarii adwokackiej obejmuje m.in.:
 • pomoc przy tworzeniu wewnętrznych aktów prawa pracy na indywidualne potrzeby klienta (zgodnie z jego interesem ekonomicznym oraz zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych sporów) – np. układów zbiorowych, regulaminów, porozumień, zarządzeń oraz ich aktualizowanie w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa,
 • wsparcie w negocjacjach z załogą,
 • przygotowywanie umów – w tym tworzenie i negocjowanie kontraktów menedżerskich,
 • reprezentowanie klientów w sporach sądowych – które mogą dotyczyć np. przywrócenia do obowiązków zawodowych, odszkodowań za nieuzasadnione rozwiązanie umowy, ustalenia istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy, zapłaty wynagrodzeń, odpraw, rent (w tym wyrównawczej), niewydania przez pracodawcę świadectwa, jego sprostowania,
 • ochronę pracodawców w zakresie nieuczciwej konkurencji,
 • doradztwo w zakresie procedury tzw. zwolnień grupowych oraz monitorowanych,
 • występowanie w sądzie w imieniu klienta w sprawach wynikających ze stwierdzenia działań lub zachowań kwalifikowanych jako mobbing albo dyskryminacja, jak również dotyczących wypadków podczas realizacji zadań służbowych czy odszkodowań z tytułu umowy o zakazie konkurencji.
Oprócz tego prawnik zajmujący się daną sprawą stara się udzielać wyczerpujących porad na temat każdej kwestii nurtującej klienta.

Prawo pracy - ubezpieczenia społeczne

Bezpośrednio powiązane z prawem pracy ubezpieczenia społeczne. Kancelaria adwokacka zapewnia przedsiębiorcom wsparcie również w tym obszarze. Prawnik może pomóc w takich kwestiach jak:
 • różnego rodzaju zasiłki – np. macierzyński, chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, rehabilitacyjny,
 • emerytury,
 • renty – m.in. szkoleniowe, z powodu niezdolności do pracy,
 • odszkodowania z tytułu wypadków podczas wykonywania obowiązków zawodowych – w tym np. zasiłki pogrzebowe albo dodatki do świadczeń,
 • ubezpieczenia obejmujące wykonywane przez pracowników obowiązki służbowe oraz choroby zawodowe.
Adwokat odciąża pracodawcę w zakresie bieżącego śledzenia przepisów regulowanych przez prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz na bieżąco doradza w kwestiach, za które jest odpowiedzialny właściciel firmy. Chroni w ten sposób interesy przedsiębiorcy oraz wyklucza ryzyko ewentualnych kar. W procesach sądowych kancelaria adwokacka reprezentuje zarówno pracowników, jak i pracodawców. Prawnik dysponuje szerokim zakresem wiedzy oraz doświadczeniem, co pomaga mu zrozumieć interes każdej ze stron sporu przed sądem, jak i profesjonalnie chronić prawnie mocodawcę. Pozwala także na prowadzenie spraw w sposób efektywny i zwiększa szanse na ugodowe zakończenie niejednego sporu, opłacalne dla obu stron (win – win). Aby omówić odszkodowania, ubezpieczenia społeczne i inne zagadnienia z zakresu prawa pracy, można skontaktować się z kancelarią adwokacką telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Kancelaria Adwokacka Marcin Sakowicz obsługuje klientów na terenie:

Zapraszamy! tel: 607 556 767 mail: biuro@adwokatsakowicz.pl

Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Sakowicz

Follow Us