Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne także w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności w sprawach:

 • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę
 • wytaczania powództw o przywrócenie do pracy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • odszkodowań
 • uchylenia kar porządkowych
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikami
 • wynagrodzeń za pracę
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
 • odpraw
 • świadectw pracy
 • mobbingu
 • odwołań od orzeczeń ZUS
 • ustalania prawa do renty i innych świadczeń
 • 607 556 767
 • biuro@adwokatsakowicz.pl
 • 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 3 lok. 3/1

Follow Us