Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne - Bielsk Podlaski

Poszkodowanemu na skutek wypadku drogowego bądź kolizji, o ile nie jest on sprawcą zdarzenia, zgodnie z prawem przysługuje finansowa rekompensata za poniesione straty. Proces dochodzenia należnego odszkodowania komunikacyjnego za szkody w mieniu i na osobie (z ubezpieczenia OC sprawcy lub AC poszkodowanego) często bywa trudny, bo z reguły firmy odszkodowawcze zaniżają jego wartość. Klienci z Hajnówki czy Bielska Podlaskiego mają możliwość skorzystania ze wsparcia adwokata, który od lat specjalizuje się w tego typu sprawach. Pełnomocnik, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, może pomóc uzyskać od ubezpieczyciela rekompensatę w adekwatnej wysokości.

Czym jest wypadek komunikacyjny?

Pod tym hasłem mieści się grupa sytuacji, która obejmuje wypadki: samochodowe, lotnicze, z udziałem rowerzystów i pieszych oraz katastrofy w ruchu wodnym i lądowym, w których uczestniczył co najmniej jeden pojazd z napędem silnikowym lub bez niego. Efektem zdarzenia jest trwały lub tymczasowy uszczerbek na zdrowiu u poszkodowanego czy szkoda w mieniu.

Dążenie do odszkodowania komunikacyjnego

Prawo do otrzymania odszkodowania komunikacyjnego po wypadku przysługuje osobom, które nie ponoszą wyłącznej winy za zdarzenie. O wypłatę środków mogą starać się strony poszkodowane, czyli m.in.:
 • kierowca,
 • pasażer, w tym także jadący z kierującym, który spowodował wypadek,
 • pieszy,
 • rowerzysta,
 • rodzina poszkodowanego, który w wyniku wypadku poniósł śmierć.
Ponadto przysługują one także osobom, które ucierpiały w wypadku, ale sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia bądź nie posiadał ważnej polisy OC. W drugiej sytuacji rekompensatą zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Przy ubieganiu się o odszkodowania komunikacyjne za szkody w mieniu czy na osobie najistotniejszym kryterium jest nieponoszenie wspomnianej już wyłącznej winy.
Odszkodowanie komunikacyjne - adwokat Sakowicz

Odszkodowanie za szkody w mieniu

Uzyskiwane przez kancelarię odszkodowania komunikacyjne za szkody w mieniu mogą pokryć wydatki np. za naprawę pojazdu, postój zniszczonego samochodu na parkingu strzeżonym, jeżeli osoba poszkodowana nie ma własnego miejsca postojowego czy garażu do przechowania lub wynajem auta zastępczego. Wysokość świadczeń zależy od rzeczywistej straty poniesionej przez poszkodowanego. Dlatego znaczenie ma także np. utracona wartość pojazdu ustalana jako różnica między jego wartością przed wypadkiem oraz po zdarzeniu.

Odszkodowanie za szkody na osobie

Poszkodowanemu, który na skutek wypadku czy innego zdarzenia doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje szereg świadczeń. Odszkodowania za szkody na osobie obejmują m.in.:

 • zwrot kosztów leczenia – za leki, konsultacje lekarskie i zabiegi medyczne, materiały opatrunkowe i środki pomocnicze, leczenie, rehabilitację,
 • specjalne żywienie, opiekę (także sprawowaną przez rodzinę poszkodowanego), adaptację pomieszczeń mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • rentę uzupełniającą lub na zwiększone potrzeby,
 • jednorazowe świadczenie.

Wnioskować można także o zwrot utraconych korzyści, jakie stałyby się udziałem poszkodowanej osoby, gdyby nie wypadek lub kosztów związanych z przekwalifikowaniem zawodowym.

Kluczową kwestią przy dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych za szkody w mieniu i na osobie jest należyte uargumentowanie i właściwe przedstawienie poniesionych strat. Pomoc w tym zakresie może zapewnić prawnik z doświadczeniem w tego rodzaju sprawach. Poszkodowani z Hajnówki czy Bielska Podlaskiego mogą uzyskać wsparcie w Kancelarii Adwokackiej adwokata Marcina Sakowicza. Ma ona na swoim koncie już wiele rozstrzygniętych postępowań, w wyniku których klienci uzyskali satysfakcjonujące odszkodowania.

Kancelaria Adwokacka Marcin Sakowicz obsługuje klientów na terenie:

 • Bielska Podlaskiego
 • Hajnówki
 • Siemiatycz

Zapraszamy!

tel: 607 556 767

mail: biuro@adwokatsakowicz.pl

Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Sakowicz

Follow Us