Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

Prawo cywilne jest to zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz stosunki niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi, na zasadzie autonomii i równorzędności podmiotów. Klasyczne działy prawa cywilnego obejmują: Część Ogólną, Prawo Rzeczowe, Prawo Zobowiązań i Prawo Spadkowe. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne we wskazanej dziedzinie prawa w zakresie:

 • sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pozwów i innych pism procesowych m.in. wezwań do zapłaty, pozwów, odpowiedzi na pozew, zarzutów od nakazu zapłaty, sprzeciwów od nakazu zapłaty, pism przygotowawczych, apelacji, skargi kasacyjnej, wznowienia postępowania
 • reprezentacja klientów w postępowaniu przed Sądami w sprawach o m.in. odszkodowanie, zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, o zapłatę,
 • prawa rzeczowego m.in. sprawy o zniesienie współwłasności, sprawy o ochronę
 • prawa własności bądź naruszenia posiadania, służebności, zasiedzenie,
 • postępowania wieczystoksięgowego,
 • prawa spadkowego m.in. rozliczenia związane ze spadkiem, powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku,
 • postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

 • 607 556 767
 • biuro@adwokatsakowicz.pl
 • 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 3 lok. 3/1

Follow Us