Prawo Cywilne

Prawo cywilne - Bielsk Podlaski

W życiu codziennym większość osób ma do czynienia z prawem cywilnym. Jest to bardzo szeroka dziedzina, która normuje stosunki prawne pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. dzieli je na kilka części, czyli na prawo:

  • ogólne – reguluje praktycznie wszystkie sfery życia,
  • własności i inne prawa rzeczowe – określa przynależność dóbr materialnych do podmiotów uczestniczących w wymianie,
  • spadkowe – obejmuje kwestie związane z dziedziczeniem, czyli przekazywaniem majątku na rzecz spadkobierców,
  • zobowiązań – dotyczy spraw w zakresie wymiany dóbr oraz świadczenia usług i służy kontroli działań pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą.

Działająca na terenie Bielska Podlaskiego i okolic Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Sakowicza oferuje profesjonalne wsparcie klientom w sprawach spadkowych, majątkowych i innych o charakterze cywilnym.

Prawo rzeczowe - Pomoc prawna Bielsk Podlaski

Reguluje ono wszystkie kwestie dotyczące prawa do posiadania rzeczy (własności), które mają materialny charakter i mogą funkcjonować w obrocie cywilno-prawnym. Dzieli się je na: nieruchomości – budynki, grunty, lokale, części budynków, ruchomości – wszystkie pozostałe rzeczy ruchome.

Kancelaria adwokacka na gruncie prawa rzeczowego zajmuje się m.in. realizacją transakcji dotyczących różnych nieruchomości, w tym uregulowania ich stanu prawnego, tworzeniem pism niezbędnych do ustanowienia, zmiany lub ustania ograniczonych praw rzeczowych. Ponadto opiniuje zagadnienia związane z tą dziedziną, jak również ochroną własności i posiadania. Specjalizujący się w tym zakresie adwokat pomaga też w postępowaniach wieczystoksięgowych oraz cywilnych dotyczących nieruchomości.

 

Prawo majątkowe

W ogólnym rozumieniu odnosi się do stanu posiadania. Oznacza więc teoretyczny i prawny tytuł własności do konkretnych przedmiotów przez osoby fizyczne. Prawa majątkowe są zbywalne – zazwyczaj w wyniku sprzedaży albo darowizny na rzecz osoby obcej (np. charytatywnie) lub członka rodziny. Obejmować mogą także np.: wynajem, dobrowolne udostępnienie, spadek. Szczegółowe przepisy określają też, w jaki sposób korzysta się z danej rzeczy.

Kancelaria zajmuje się sprawami majątkowymi z tytułu orzeczenia rozwodu – dotyczącymi nieruchomości i ruchomości należących do rozstających się stron, jak również wyłączaniem odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka, znoszeniem wspólności majątkowej oraz jej podziałem.

 

Prawo spadkowe

Reguluje kwestie związane z przekazaniem majątku spadkodawcy spadkobiercom. Specjalizujący się zakresie spraw spadkowych adwokat podejmuje działania mające na celu m.in. zabezpieczenie interesu najbliższych. Doradza też przy sporządzaniu, wykonaniu bądź podważaniu testamentów, jak również przyjęciu lub odrzuceniu masy spadkowej. Służy wsparciem prawnym przy zabezpieczaniu dóbr i spisie inwentarza, stwierdzeniu nabycia spadku oraz w postępowaniach o jego dział. Prawnik reprezentuje mocodawcę w sprawach spadkowych dotyczących np. ogłoszenia testamentu, wyjawienia przedmiotów spadkowych, dochodzenia roszczeń o zachowek czy o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

W ramach usług świadczonych w obszarze prawa cywilnego kancelaria zajmuje się m.in.: sporządzaniem umów cywilnoprawnych, opinii prawnych, pozwów oraz innych pism procesowych. Więcej na temat usług obejmujących sprawy majątkowe lub spadkowe oraz prawo rzeczowe można dowiedzieć się, kontaktując się z adwokatem.

 

Kancelaria Adwokacka Marcin Sakowicz obsługuje klientów na terenie:

  • Bielska Podlaskiego
  • Hajnówki
  • Siemiatycz

Zapraszamy!

tel: 607 556 767

mail: biuro@adwokatsakowicz.pl

Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Sakowicz

Follow Us