Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne (zwane również familijnym) reguluje stosunki społeczne wynikające z małżeństwa (np. stosunki powstające w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki majątkowe miedzy małżonkami), stosunki miedzy rodzicami a dziećmi oraz stosunki wynikające z pokrewieństwa i z opieki. Podstawowym źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne we wskazanej dziedzinie prawa w zakresie sporządzania pism procesowych oraz reprezentacji klientów przed Sądami i innymi organami w sprawach o:

 • rozwód bądź separację
 • podwyższenie, obniżenie alimentów oraz o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie kontaktów z dziećmi bądź zmianę kontaktów,
 • ustalenie bądź zmianę pobytu małoletniego dziecka,
 • ograniczenie, pozbawienie bądź zmianę w zakresie władzy rodzicielskiej,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa,
 • przysposobienie małoletniego.

 • 607 556 767
 • biuro@adwokatsakowicz.pl
 • 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 3 lok. 3/1

Follow Us