Prawo Rodzinne Siemiatycze

Rozwód Siemiatycze z pomocą adwokata

Wśród spraw, jakimi zajmuje się Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Sakowicza na terenie województwa podlaskiego, są rozwody oraz związane z nimi alimenty czy podziały majątku. Pomoc prawna dla klientów w Siemiatyczach obejmuje m.in. porady prawne. Niektóre osoby przed podjęciem ostatecznej decyzji o złożeniu pozwu, chcą dowiedzieć się, jakie wiążą się z tym konsekwencje, na czym polega procedura, ile potrwa proces itd. Prawnik udziela wówczas odpowiedzi na te i inne pytania oraz pomaga w sformułowaniu wniosku do sądu. Reprezentuje mocodawcę podczas sprawy toczącej się na wokandzie. Adwokat służy też wsparciem w zakresie zbierania materiałów dowodowych oraz przygotowuje niezbędne pisma, w tym także odwołania od wyroku.

W przypadku rozwodów sąd może orzec formalne rozstanie małżonków z winy jednego z nich, obu lub uznać, że żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za rozkład pożycia małżeńskiego.

Pomoc prawna Siemiatycze - alimenty

Kwestią, która pozostaje do rozstrzygnięcia w momencie orzeczenia rozwodu, są alimenty. Pomoc prawna w Siemiatyczach obejmuje prowadzenie spraw o to świadczenie na rzecz: małoletniego, innych krewnych uprawnionych do alimentacji lub małżonka rozwiedzionego. Oprócz tego zajmuje się także wnioskowaniem w imieniu mocodawcy o:

  • podwyższenie,
  • obniżenie,
  • uchylenie

alimentów, jak również o niealimentację lub ustalenie, że obowiązek płacenia świadczeń wygasł.

Podziały majątku – czynności prawne

Realizowana przez Kancelarię Adwokacką adwokata Marcina Sakowicza pomoc prawna dotyczy postępowań, które obejmują podziały majątku w Siemiatyczach, jak i innych miejscach na terenie województwa podlaskiego. Potrzeba rozdzielenia dóbr istnieje wtedy, gdy łącząca dotychczas małżonków wspólność ustaje, a tak zazwyczaj dzieje się m.in. w wyniku rozwodu czy śmierci jednego z nich.

Kancelaria prawnicza prowadzi także sprawy o podziały majątków w przypadku osób, które żyły w konkubinatach i chciałyby doprowadzić do rozliczenia finansowego z byłym partnerem. Adwokat może pomóc zarówno w postępowaniach sądowych, jak i w sytuacjach, gdy obie strony chcą rozwiązać te kwestie dobrowolnie poprzez umowę.

Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Sakowicz

Follow Us