Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Siemiatycze

Adwokat odszkodowania Siemiatycze

Zgodnie z Kodeksem pracy istnieje kilka sytuacji, w których pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Finansowa rekompensata może dotyczyć m.in. nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony czy skrócenia okresu wypowiedzenia. Kancelaria Adwokacka adwokata Marcina Sakowicza realizuje pomoc prawną dla klientów z Siemiatycz. Sprawy, jakich się podejmuje, nierzadko dotyczą również wypadków przy pracy, podczas których doszło do szkody osobistej lub majątkowej. Wsparcie prawnika obejmuje wówczas dochodzenie roszczeń od pracodawcy lub ubezpieczyciela oraz od ZUS-u. Jego zakres jest zawsze indywidualnie ustalany z klientem.

Kompleksowa pomoc w uzyskaniu odszkodowania – Siemiatycze

Kancelaria prawnicza podejmuje się spraw o odszkodowanie z tytułu m.in.:

  • wypowiedzenia umowy o pracę bez podania powodu bądź z przyczyn niemogących naruszyć stosunku pracy,
  • skrócenia okresu wypowiedzenia,
  • niewystawienia przez pracodawcę świadectwa pracy,
  • niesłusznego dyscyplinarnego lub natychmiastowego zwolnienia pracownika – zarówno na okresie próbnym, jak i podczas świadczenia usług na czas określony lub nieokreślony,
  • naruszenia dóbr osobistych zatrudnionego,
  • dyskryminacji,
  • mobbingu,
  • nieprzestrzegania zakazu konkurencji.

Adwokat może dochodzić odszkodowania pieniężnego bądź zadośćuczynienia, jak również przywrócenia do pracy czy wypłaty pieniężnej za okres wypowiedzenia, jakie zostało do końca stosunku pracy. Oznacza to, że osoba pokrzywdzona ma prawo do rekompensaty m.in. za utracone zarobki, koszty leczenia, jak i możliwość uzyskania renty.

Wsparcie ze strony prawnika polega nie tylko na udzielaniu porad prawnych, ale i przygotowywaniu stosownych pism do sądu czy ZUS-u, jak również reprezentacji mocodawcy na każdym etapie postępowania przed tymi instytucjami. Ponadto sporządza opinie w zakresie prawa pracy oraz analizuje umowy dotyczące realizacji obowiązków służbowych.

Wszystkie informacje przekazywane adwokatowi objęte są tajemnicą zawodową. Kancelaria prawna reprezentuje również pracodawców z Siemiatycz w postępowaniach sądowych z pracownikami.

Kancelaria Adwokacka adw. Marcin Sakowicz

Follow Us